SAO je víkendové stretnutie voľnočasových (amatérskych) astronómov a každého komu je blízke pozorovanie nočnej oblohy. Stretnutie je spojené s výmenou skúseností, prezentáciou profesionálnych astronomických programov vhodných pre amatérov, astrofotografických postupov, predstavením noviniek v pozorovateľskej technike a mnohého iného pre zatraktívnenie vášho pozorovania oblohy. Tento rok bude by mal, okrem hlavnej prednášky, pozostávať z príspevkov jednotlivých účastníkov. Teda o tom, čomu sa na poli astronómie venujete vo svojich domácich podmienkach, o technike, pozorovatelniach, pozorovacích podmienkach a podobne.Podujatie sa uskutoční na konci októbra v astronomicky prajnom prostredí podhoria Poľany v penzióne KERAMETAL. Penzión leží vo vysokej nadmorskej výške v blízkosti osady Mláky (obec Látky), asi 12 km od Hriňovej na strednom Slovensku. Pozvaní sú najmä všetci amatérski pozorovatelia oblohy so svojou astronomickou technikou a v prípade záujmu aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Na stretnutí odznejú zaujímavé prednášky o pozorovaní v amatérskych podmienkach, cestovaním za tmou, budú prezentované možnosti zapojenia sa do profesionálnych výskumných programov a v prípade priaznivého počasia sa bude pochopiteľne pozorovať vlastnou technikou. Stretnutie prebehne v náruči krásnej stredoslovenskej prírody a tak okrem astronomického programu je v rámci podujatia možné využiť ihriská a okolie penziónu na športové a rekreačné aktivity (basketbal, futbal, tenis, turistika a pod.)

Organizátorom je Slovenský zväz astronómov v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV. Ak sa chcete zúčastniť, odošlite túto záväznú prihlášku najneskôr do 22. októbra 2019. V nej sa prosím sústreďte na dôkladné vyplnenie údajov o rozsahu stravovania a prenocovania. Po jej odoslaní vám do 48 hodín zašleme potvrdzujúci email aj s výškou vášho účastníckeho poplatku (ubytovanie + strava). Poplatok uhradíte v hotovosti na mieste. Všetkým prihláseným členom SZA s platným členským preukazom na rok 2019 hradí ubytovanie na jednu noc s raňajkami zväz.

Z organizačných dôvodov počet účastníkov stretnutia neprekročí 40. Viac informácií vám poskytneme na adrese sao@szaa.org.