SAO je víkendové stretnutie voľnočasových (amatérskych) astronómov a každého komu je blízke pozorovanie nočnej oblohy. Stretnutie je spojené s výmenou skúseností, prezentáciou profesionálnych astronomických programov vhodných pre amatérov, astrofotografických postupov, predstavením noviniek v pozorovateľskej technike a mnohého iného pre zatraktívnenie vášho pozorovania oblohy. Tento rok sa podujatie prvý krát rozdelí do dvoch častí - jarnej a jesennej. Tá jarná je čisto pozorovateľská a bude sa niesť v znamení na Slovensku azda v takejto podobe ešte neorganizovaného Messierovho maratónu.
Messierov maratón je náročná, ale obľúbená aktivita amatérskych astronómov zameraná na zdokonalenie pozorovateľských zručností a výmenu skúseností v oblasti pozorovacích techník a orientácie na oblohe. Cieľom je vizuálne odpozorovať čo najväčší počet objektov zo 110 v Messierovom katalógu počas jednej noci. Jedinečné podmienky pre túto snahu nastávajú v krátkych obdobiach blízko rovnodenností, obzvlášť tej jarnej.

Stredoslovenský Messierov maratón odporúčame pre skúsenejších pozorovateľov s vlastnou astronomickou technikou. Vhodné je použiť priemery od 10 cm s dobre manuálne ovládateľnými montážami (napr. Dobson). Zmyslom je predovšetkým zdokonaliť individuálnu techniku vo vyhľadávaní objektov, preto je počas podujatia zakázané využívať akékoľvek GOTO systémy.
K dispozícii budeme mať dve pozorovacie noci, v ktorých veríme, že nám bude počasie priaznivo naklonené. Najlepší budú odmenení vecnými cenami, úspešní pozorovatelia s výsledkom nad 75 (2/3 objektov MK) osvedčením o úspešnom absolvovaní MM.

Organizátorom je Slovenský zväz astronómov v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV. Ak máte záujem vyskúšať si Messierov maratón s nami, vyplňte nasledovnú prihlášku najneskôr do 20. marca 2020. My vám ju do 48 hodín potvrdíme a zároveň e-mailom zašleme informáciu o výške vášho účastníckeho poplatku (ubytovanie + strava). Zároveň obdržíte jednoduchú orientačnú mapku a protokol, ktorý vás bude pozorovaním sprevádzať. V ňom budú uvedené podrobnosti k pozorovaciemu miestu, praktické rady k príprave, chronologicky zoradené objekty v zmysle čo a kedy pozorovať a tiež praktické rady k priebehu súťažnej noci.

Účastnícky poplatok hradíte v hotovosti na mieste, všetkým prihláseným členom SZA s platným členským preukazom na rok 2020 hradí ubytovanie na jednu noc s raňajkami zväz.

Z organizačných dôvodov počet účastníkov stretnutia neprekročí 40. Viac informácií vám poskytneme na adrese sao@szaa.org.