Rok 2016

Počas víkendového prelomu apríla a mája (29.4. – 1.5. 2016) vstúpilo do povedomia astronomických nadšencov a pozorovateľov nočnej oblohy u nás nové podujatie pod názvom Slovenská Amatérska Obloha 2016. Stretnutie sa uskutočnilo v blízkosti obce Látky na strednom Slovensku, v oblasti nachádzajúcej sa v náruči krásnej podpolianskej prírody s mimoriadne dobre zachovaným nočným životným prostredím. Podujatia sa zúčastnili približne tri desiatky amatérskych astronómov (niektorí aj so svojimi rodinnými príslušníkmi) z rôznych kútov Slovenska. V priebehu programu mali možnosť stretnúť sa s kolegami profesionálmi, vypočuť si zaujímavé príspevky venované možnostiam obohatiť svoju pozorovateľskú činnosť a vzájomne si vymeniť skúsenosti.

Na začiatku organizátori prečítali pozdrav podpredsedu Českej astronomickej společnosti Pavla Suchana, ktorý vo svojich niekoľkých povzbudivých vetách vyjadril okrem iného aj potešenie nad vznikom podobnej aktivity na Slovensku. No a po ňom predstúpil pred účastníkov úvodný prednášajúci. Bol ním nestor slovenskej stelárnej astronómie a predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc., so svojím zaujímavým rozprávaním "O hviezdach a ľuďoch".
V nasledujúcom priebehu odzneli z úst slovenských a českých lektorov príspevky o pozorovaní tranzitov exoplanét v amatérskych podmienkach, pozorovaní premenných hviezd, pozičných meraniach a ich následnom spracovaní a pozorovaní meteorov pomocou dostupnej astronomickej techniky.

Jedným zo zámerov organizátorov bola snaha uskutočniť toto stretnutie pod výnimočne krásnou a kvalitnou oblohou. V tomto kontexte tak nechýbal ani príspevok venovaný jej ochrane, pod názvom Parky tmavej oblohy na Slovensku a možnosti pozorovania v nich. Blok odborných prednášok sme zakončili prehľadovým zhrnutím informácií o aktuálne dostupnej astronomickej technike pre pozorovateľské, ale aj výskumné účely. Väčšina lektorov bola prítomná po celý čas pobytu a tým pádom aj k dispozícii pre kuloárne otázky či pomoc pri riešení problémov s technikou alebo spracovaním údajov v domácich podmienkach.

Nočné hodiny využila väčšina zo zúčastnených na pozorovanie s vlastnou astronomickou technikou. Keďže miestna samospráva vyšla v ústrety organizátorom a v okolí vypla verejné osvetlenie, miestne prostredie umocnené vyššou nadmorskou výškou spôsobilo, že sme ich strávili doslova v prírodnom planetáriu. Pozorovanie v takýchto podmienkach na našom území je totiž aj pre otrlejších pozorovateľov vždy veľkým zážitkom.


Nočné pozorovania obohatili náplň stretnutia


S úvodnou prednáškou vystúpil predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc.


Nechýbali ani informácie o parkoch tmavej oblohy na Slovensku


Karol Petrík pri prezentácii svojej knihy a zaujímavostí z oblasti astronomickej techniky dostupnej amatérom


Matej Korec pri výklade o technikách pozorovania zákrytov...


... a záver spestrili informácie o atraktívnom pozorovaní exoplanét v domácich podmienkach